Wat hebben wij te bieden?

Geplaatst op door

Zodra de harmonie tussen lichaam en geest verstoord is, ontstaan er verstoringen welke zich zowel op het mentale als op het fysieke vlak kunnen uitten.

Het is zaak die verstoring/onbalans op te sporen en de cliënt daarvan bewust te laten worden.

Voor dit doel hebben wij enkele cursussen en een opleiding tot therapeut. Natuurlijk kun je bij ons ook terecht voor een persoonlijk consult.

De cursus “Balans in lichaam en energie” is een beginners cursus. Iedereen kan hier instappen zonder vooropleiding. Doel van de cursus is bewust te worden dat je lichaam signalen geeft waar je iets mee kunt doen. Net zoals je lichaam aangeeft wanneer je slaap hebt of moe bent zo geeft je lijf meer signalen. Doel is die signalen gewaar te worden en ernaar te gaan handelen. Dat klinkt eenvoudig maar iets heeft ooit gemaakt dat we ons voor die signalen hebben afgesloten. Dat kan een fysieke of mentale ervaring zijn maar evengoed kan de oorzaak een sociale erfenis (voorbeeld gedrag) zijn. Het negeren van fysieke en gevoel signalen maakt dat het leven niet z’n natuurlijke loop heeft, men leeft vaak niet het leven wat bij hem of haar past. Toch blijft op de achtergrond de drang aanwezig het leven te leiden wat wel past en dat geeft frictie.

Door middel van eenvoudige oefeningen wordt getracht de cursist dit zelf te laten ervaren en ook hoe het voelt als men het anders doet. Vaak wordt er in deze cursus een inzicht verworven en een begin gemaakt met de verandering.

De vervolg cursus “Onderweg”
De eerste cursus kun je per ongeluk ingerold zijn omdat het wel aardig leek of omdat iemand het heeft aangeraden. Je geeft je echter pas op voor een vervolg wanneer je ervaren hebt dat je er ook daadwerkelijk baat bij hebt. Die motivatie maakt dat we in deze cursus wat grotere stappen kunnen zetten. Wat dieper op de materie ingaan en de ervaringen wat duidelijker kunnen laten worden. Hier vinden dan ook vaak de grote stappen plaats waarin men heel vaak ook zelf gaat zien dat het anders is geworden.

De cursus “Jezelf-zijn”

Eigenlijk is deze cursus een voortborduren op de voorgaande cursussen met dit verschil dat er meer gewerkt wordt met de subtielere energie. ( ook wel aura genoemd) Verder wordt er een omslag gemaakt van overleven naar leven vanuit je kern, je ziel.

De opleiding tot “Spiritueel therapeut”.
De naam spreekt natuurlijk al voor zichzelf. Wanneer de voorgaande cursussen gevolgd zijn ontstaat er vaak de behoefte er meer mee te doen. Deels voor zichzelf maar ook voor anderen. Tijdens deze 3 jarige opleiding leren mensen af te stemmen en cliënten mee te nemen in een ontwikkelingsproces waardoor er een bewustwording groeit en de klachten kunnen verdwijnen. Uiteraard zit hier ook een theoretisch gedeelte bij. Het eerste jaar staat in het teken van de chakra’s en het tweede jaar komen de aura’s aan bod. Tijdens het derde jaar worden de dingen bij elkaar gevoegd en wordt er gewerkt met cliënten. Een groot aandachtspunt in dit jaar is ook het begrijpelijk overbrengen aan mensen wat je doet. Toegelaten worden zij die voldoende ervaring in het verleden hebben opgedaan in voorgaande cursussen bij Berkana of elders.

Bovenstaande cursussen worden op verschillende plaatsen in Nederland gegeven. Steeds door een door ons opgeleide docent.

Ook de persoonlijke consulten worden gegeven door de door ons opgeleide therapeuten.